Hoe doen we dat?

Vrijmetselaars werken met symbolen en rituelen, de meest universele taal die mondiaal wordt verstaan. Er wordt gebruik gemaakt van een Bouw- en Lichtsymboliek. Het streven naar het ontdekken van Licht is het uitgangspunt, wat voor iedere Vrijmetselaar een eigen betekenis heeft. De bouwsymboliek geeft de werktuigen aan om het doel te verwezenlijken.

De symbolen zijn terug te vinden in de Tempel of Werkplaats, waar de ritualen worden opgevoerd. Deze uitvoering is een rollenspel, waarbij iedere meester Vrijmetselaar een rol heeft. Deze bijeenkomsten worden een ‘In forma’ genoemd.

De kern van deze oude ritualen is, dat het de taal van de symboliek is. Een symbool voor dingen waar geen woorden voor zijn, maar die wellicht in de toepassing wel gevonden kunnen worden. De herhaling van deze ritualen zorgt voor verdieping. De kracht zit immers in de herhaling. De betekenis van de symbolen zal voor iedere Vrijmetselaar verschillen. Een gezamenlijke gedachtewisseling hierover verrijkt iedere aanwezige. Dit gebeurt in de zogenaamde Voorhof iedere eerste woensdag van de maand.

Vrijmetselaren werken in een symbolische hiërarchie, die van de leerling, gezel en meester. Tijdens deze fases word je meegenomen op een symbolische reis, die bij iedere fase past.