ANBI-status

Naam ANBI: Loge Nr: 74 “Ramses”, Velp

RSIN 815667425


De Vereniging heeft ten doel:
a. het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
b. het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.


Beleidsplan in hoofdlijnen
Het doel tracht Loge Ramses te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu. Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking. Tijdens de bijeenkomsten wordt vaak een bepaald onderwerp besproken in de vorm van een soort inleiding al dan niet gevolgd door een discussie (in de Vrijmetselarij “comparitie” genoemd). Deze inleidingen hebben als regel facetten van het menszijn tot onderwerp en kunnen een toetsing betekenen van de eigen mening.

Activiteitenoverzicht
De bijeenkomsten vinden normaal gesproken plaats op de eerste en derde woensdag van de maand van september tot en met juni in Velp. We onderscheiden bijeenkomsten in de Tempel en in de Voorhof. Tijdens de bijeenkomsten in de Tempel werkt men met voorgeschreven handelingen en symbolen (de zgn. rituelen). Het hoofdthema van zo’n bijeenkomst kan zijn een inwijding in een van de drie graden of een lezing gehouden door een Vrijmetselaar. Tijdens de bijeenkomsten in de Voorhof houdt men ook gespreksavonden n.a.v. een lezing. Zo’n lezing noemt men een bouwstuk. Bouwstukken worden “opgeleverd” door een lid van de Loge of een genodigde.
Het overzicht van gehouden en geplande activiteiten is op aanvraag beschikbaar via info@logeramses.nl