Ken u zelve

Vrijmetselaars ontmoeten elkaar in de Loge. Streven naar vrijdenken of zelfontplooiing dat is uiteraard een houding die niet alleen in de Loge herkenbaar is maar vooral in de flow van het leven van alledag. Herkenbaar in wie je bent en hoe je handelt.
Als Vrijmetselaar streef je bewust naar het respecteren van de ander, handel je rechtvaardig en vanuit gelijkwaardigheid. Reflectie op je handelen is daarbij essentieel. Vandaar dat het ‘Ken u zelve’ een belangrijk uitgangspunt is voor de Vrijmetselaar, die zich ervan bewust is dat dit een levenslange uitdaging is. Open staan voor de verschillen tussen mensen en daarvan te willen leren, geeft inzicht. Inzichten geven verdieping en verdieping geeft ontwikkeling, zowel op het intellectuele als op het mentale vlak.
Een Vrijmetselaar stelt zichzelf ten doel om de wereld aan het einde een beetje beter achter te laten dan het bij de geboorte was, door steeds naar de juiste waarden te blijven zoeken om zo te werken aan een betere samenleving.