Ken U Zelve

Vrijmetselaars ontmoeten elkaar in de Loge. Streven naar vrijdenken of zelfontplooiing is uiteraard een houding die niet alleen in de Loge herkenbaar is, maar vooral in de flow van het leven van alledag. Herkenbaar in wie je bent en hoe je handelt.

Als Vrijmetselaar streef je bewust naar het respecteren van de ander, handel je rechtvaardig en vanuit gelijkwaardigheid. Reflectie op je handelen is daarbij essentieel. Vandaar dat het ‘Ken u zelve’ een belangrijk uitgangspunt is voor de Vrijmetselaar, die zich ervan bewust is dat dit een levenslange uitdaging is. Open staan voor de verschillen tussen mensen en daarvan te willen leren, geeft inzicht. Inzichten geven verdieping en verdieping geeft ontwikkeling, zowel op het intellectuele als op het mentale vlak. De juiste waarden voor een betere samenleving.