Jaarcijfers en bestuur

Bestuursleden

Loge Ramses is een vereniging zonder winstoogmerk. Leden en bestuurders zijn allen vrijwilligers, alleen onkosten worden vergoed.


Balans en financieel verslag in hoofdlijnen