Wij zijn vrijmetselaars

  • Vrijmetselaars zijn mensen die zoeken naar een manier van vrijdenken om te komen tot zelfontplooiing. Men zoekt een eigen route in het leven om dat doel, samen met gelijkgestemden, te bereiken. Symbolen en rituelen zijn hierbij de werktuigen.

  • Vrijmetselaars leren blanco te luisteren, een ander vragen te stellen, meningen niet tegenover maar naast elkaar te zetten, elkaar te stimuleren en proberen antwoorden te vinden op levensvragen.

  • Vrijmetselaars kennen geen dogma’s en voelen zich vrij in de verbinding met anderen. Gelijkwaardigheid en respect ten opzichte van iedereen, zonder aanziens des persoons, is hiervoor de basis.

  • Vrijmetselaars kiezen niet voor religie of politieke stromingen binnen de Loge, maar erkennen een algemene spirituele Kracht.

  • Vrijmetselaars streven naar verbinding met de ander, verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar en harmonie in de omgeving.

  • De ontmoeting met elkaar is in een Vrijmetselaarsloge.